Prejsť na obsah

ÚHP vidí priestor na ušetrenie pri budovaní priemyselného parku Valaliky

Unsplash

Z pôvodných odporúčaní ÚHP sa väčšina už stihla zapracovať.

BRATISLAVA 31. januára (SITA) – Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) kritizuje štát a ministerstvo hospodárstva za realizáciu priemyselného parku Valaliky v Košickom kraji. Ten by sa podľa ÚHP dal vybudovať lacnejšie.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Ten už raz projekt hodnotil, z pôvodných odporúčaní sa naplnila väčšina. Medzitým Slovensko podpísalo investičnú zmluvu s investorom bez známej výšky nákladov na prípravu územia. Celkové náklady projektu pritom narástli takmer šesťnásobne. Z pôvodného zámeru za 122 mil. eur sa stal projekt za 740 mil. eur.

„Hlavným dôvodom je zásadný nárast požiadaviek na prípravu územia. Navýšenie nákladov súvisí najmä s vybudovaním, respektíve zväčšením rozsahu dopravnej infraštruktúry (+ 200 mil. eur) a inžinierskych sietí (+ 107 mil. eur). Zároveň bola zväčšená plocha vykupovaných pozemkov pod priemyselným parkom z 315 hektárov na 656 hektárov a pozemkov pre rozvoj verejných služieb (+ 63 mil. eur). Pôvodný rozsah neuvažoval s hrubými terénnymi úpravami za 147 mil. eur a vybudovaním Regionálneho vzdelávacieho centra za 46 mil. eur," konštatuje ÚHP.

Ten zároveň odporúča kroky, ktoré by projekt mohli vylepšiť. Celkové náklady by sa mohli znížiť minimálne o 40 až 60 mil. eur. Napríklad náklady na hrubé terénne úpravy vo výške 121 mil. eur môžu byť podľa ÚHP nižšie približne o 25 %. Celková úspora by tak dosiahla 30 mil. eur. Ušetriť by sa dalo aj úpravou rozsahu Regionálneho vzdelávacieho centra či úpravou parametrov cestnej infraštruktúry.

Naopak, zvýšiť prínosy projektu by mohla elektrifikácia novej železničnej stanice Valaliky a jej napojenie oboma smermi s odhadovanými nákladmi 8,2 mil. eur. ÚHP navrhuje aj zvýšenie predajnej ceny pozemkov.

Odhadované príjmy 111 mil. eur by tak vzrástli o 3,7 mil. eur pri zvýšení očakávanej ceny pozemkov na 25 eur za meter štvorcový. Štát by mal hľadať aj možnosti financovania časti verejnej infraštruktúry z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo Environmentálneho fondu.

Valaliky Industrial Park sa stane sídlom výrobných závodov, z ktorých prvým a najvýznamnejším bude automobilka Volvo. Celkový počet pracovných miest, ktoré v regióne vzniknú vďaka hlavnému strategickému investorovi, je približne 12-tisíc a v priľahlom subdodávateľskom parku 4-tisíc. Predpokladaný nábor a príprava budúcich zamestnancov je plánovaná už v roku 2025 a začiatok výroby v roku 2026.

💡
Priemyselný park Valaliky by sa podľa ÚHP dal vybudovať lacnejšie.

Komentáre

Najnovšie