Prejsť na obsah

Techsummit 2019: Motivácia pre inováciu – Slovensko a jeho odborné komunity v AI, I-4.0, Smart Cities a kybernetickej bezpečnosti

Štvrtý ročník Techsummitu dnes začala. Najväčšia slovenská nezávislá konferencia o inováciách v technológiách ponúkne počas dvoch dní, 29. a 30. mája 2019, vystúpenia renomovaných zahraničných aj domácich spíkrov z oblastí umelej inteligencie, Priemyslu 4.0, Smart Cities či kybernetickej bezpečnosti.

Ich výberom chce zdôrazniť potenciál Slovenska a stredoeurópskeho regiónu a jeho previazanosť s ťažiskovým globálnym vývojom.

Regionálny akcent bude najviac rezonovať v agende konferenčného programu naplánovaného na štvrtok 30. mája. Prirodzene sa to prejaví najmä v tematickom streame „Smart City“ – teda inteligentné mesto, pričom v niektorých prípadoch už možno hovoriť aj o inteligentných regiónoch.

Motív ďalšieho programového streamu – Priemysel 4.0 – je konceptom, ktorý sa už netýka len veľkých výrobných podnikov, ale mal by byť predmetom pozornosti aj tých menších, v záujme udržania ich konkurencieschopnosti. Reagujú však naše MSP dostatočne agilne na rozhodujúce nové trendy?

Ďalšia paralelná sekcia bude počas druhého konferenčného dňa rozvíjať pohľady na možnosti umelej inteligencie – tému, ktorá sa v rôznych súvislostiach vinie celou konferenciou Techsummit 2019.

Ako menia technológie a inovácie život v mestách?

Tak, ako sa vyvíja spoločnosť, rozvíjajú sa mestá. A v digitálnej spoločnosti majú mestá digitálnu a inteligentnú budúcnosť. Ktoré oblasti ich života sa majú prispôsobovať konceptu „Smart City“ najskôr? Odpoveď závisí od toho, koho sa pýtate – a aj tým je zaujímavá konfrontácia počas diskusií na Techsummite.

„Internet vecí, chladenie a vykurovanie budov, ktoré by mali byť energeticky účinnejšie. Napríklad supermarkety môžu byť v inteligentnom meste akýmisi virtuálnymi elektrárňami“ – tam vidí priority Szymon Kniaź z poľskej pobočky spoločnosti Danfoss. Viditeľnejším prvkom je verejné osvetlenie, ktorého inteligentným riadením možno dosiahnuť nielen úspory, ale aj zlepšiť atmosféru v meste.

Podľa Heliodora Macka, zakladajúceho člena ChcemSmartMesto.sk je optimálnym prístupom integrácia väčšieho počtu relevantných systémov. „Smart je spojiť všetky technológie do jednej otvorenej platformy a financovať to napríklad z úspor inteligentného verejného osvetlenia,“ objasnil – s narážkou na oblasť, v ktorej pôsobí jeho spoločnosť SEAK. Szymon Kniaź preferuje aj určitú formu PPP, keď zdôrazňuje: „Udržateľné mesto možno vytvoriť vďaka synergii politiky a biznisu.“

Mobilita, smart doprava a ich ochrana proti hackerom

No a kľúčovú oblasť pre Smart City predstavujú mobilita a doprava v meste s ich širokým potenciálom v oblasti energetických úspor, environmentálnym dosahom a potreby inteligentného zvládania porúch v plynulosti dopravy. Na jej nové formy sa špecializuje docent Zsolt Szalay z budapeštianskej technickej univerzity. Podieľa sa okrem iného na vývoji samoriadených áut a inteligentnej dopravy, pričom sa pozerá aj na horizont bezpečnosti: Ako sa možno pripraviť na to, že niekto „hackne“ autonómne auto alebo celý systém a zámerne spôsobí nehodu alebo zápchu vo veľkom meste?

„Postupne dôjde k tomu, že väčšina miest bude chcieť mať nejaké smart prvky a bude chcieť riešiť veci viac inteligentne,“ nazdáva sa Igor Wzoš zo Slovak Smart City Cluster. „A vstupuje do toho ďalšia téma – smart regióny, čo sa týka najmä integrácie dopravy,“ dopĺňa.

Uvedení odborníci sú len malou vzorkou z množstva spíkrov, ktorí sa stretnú v rámci celodenného programu streamu na tému Smart City počas druhého dňa konferencie Techsummit 2019. Budú debatovať v tzv. high-level debate a troch okrúhlych stoloch a predstavia sériu prípadových štúdií.

Večerný program prvého dňa konferencie Techsummit 2019 otvorí akrobatické vystúpenie spoločnosti Vertigo

Továrne budúcnosti a inteligentnejšia výroba v Priemysle 4.0

Pokroky v robotike pre priemysel umožnili čoraz inteligentnejšie technológie. Prostredie vo výrobných závodoch a prevádzkach sa rýchlo mení a prináša nové nároky na všetkých účastníkov. Medzi kľúčové technológie sa zaraďujú umelá inteligencia, fog & cloud computing v továrňach či využívanie dátových analýz.

A v Priemysle 4.0 už nejde výlučne o samotný priemysel. Aditívna výroba, ktorá s ním súvisí, posúva hranice aj v oblasti architektúry, stavebníctva, ale aj medicíny a ďalších.

Tvorba ekosystému v je v súčasnosti významnou otázkou z hľadiska štvrtej priemyselnej revolúcie, a to najmä v súvislosti s dodávateľskými a zásobovacími reťazcami.  „Je rozhodujúce, aby spoločnosti rozvíjali svoju víziu, stratégie a akčné plány. Spoločnosti, ktoré zvládnu túto úroveň digitálneho pripojenia, si vytvoria konkurenčnú výhodu,“ tvrdí Michal Gigač, manažér pre inovácie v PSA Group.

„Spoločnosti pre svoje dodávateľské reťazce v čoraz väčšej miere budujú a rozširujú digitálne kapacity s cieľom dosiahnuť obchodnú efektivitu a vysoký rast tržieb. Objavuje sa čím ďalej tým viac úspešných digitálnych transformácií,“ upozorňuje Peter Kažimir z HP Enterprise Slovakia.

Podpora ľudských zdrojov a spoľahlivosť dát

Univerzity disponujú cenným intelektuálnym kapitálom, z ktorého môže profitovať celá ekonomika a v rámci nej výrobné podniky s ich neustálou snahou o vyššiu produktivitu a efektivitu procesov.  Dobrou vzájomnou spoluprácou dokážu významne urýchľovať vývoj a zavádzanie inovácií.

V rámci streamu venovaného na konferencii Techsummit priemyslu 4.0 bude zaradený aj okrúhly stôl s tematickým presahom do ďalších digitálnych oblastí. Ide o tému integrity a správnosti údajov, s ktorými pracujú používatelia nielen z priemyslu. K panelistom tejto diskusie bude patriť aj Andrew Chakhoyan, zakladateľ a CEO spoločnosti Strategic Narrative Consulting, ktorého profesionálny záber siaha až do oblasti tzv. deep fake informácií. „Staré firewally a antivírusový softvér nebudú postačovať proti novým hrozbám. Ako nový štandard sa vynára Zero-Trust architektúra,“ napísal nedávno v článku pre stránku Svetového ekonomického fóra. Inými slovami, ak sme doteraz predpokladali, že získané dáta sú korektné, v budúcnosti bude potrebné si to dôsledne overiť, napríklad aj s pomocou blockchainu.

Umelá inteligencia: Benefity a riziká

Systémy umelej inteligencie dosahujú čoraz lepšie výsledky v oblastiach nezávislého vnímania, učenia a pri riešení jasne určených úloh. Zároveň silnie záujem o navrhovanie systémov UI, ktoré by dopĺňali a posilňovali, avšak nenahradzovali ľudské schopnosti. Kľúčovým konceptom je strojové učenie (Machine Learing – ML), ktorý možno aplikovať pri transformácii širokej škály podnikateľských sektorov zvyšujúcej ich efektívnosť a úspešnosť. Môžeme očakávať posun na vyšší „level“ konkurencieschopnosti u tých, ktorí efektívne integrujú ML do svojich systémov? Aký je u nás stupeň dôvery v umelú inteligenciu a jej prínosy?

Podľa Andreja Žlnku zo spoločnosti Softec sme sa už naučili umelej inteligencii dôverovať. „Veríme jednoduchým automatom, ako je kuchynský robot alebo práčka, že pre nás urobia to, na čo sú určené. Otázka dôvery voči umelej inteligencii stojí na tom, či budeme dôverovať sami sebe, pretože my umelú inteligenciu učíme a my sami určujeme, kam až ju pustíme,“ konštatoval A. Žlnka pri nedávnej prednáške s tým, že pevná dôvera ľudí je v tejto oblasti nevyhnutná.

Zdá sa, že v oblasti etiky umelej inteligencie bude možné nájsť riešenia zložitých otázok len v multidisciplinárnej spolupráci odborníkov prizvaných z rôznych odborov, ako sú etika, filozofia, sociológia, psychológia, právo, politika či história. Celý komplex debát o umelej inteligencii a jej vplyvoch bude súčasťou osobitného programového streamu konferencie Techsummit 2019.

Techsummit ako platforma pre komunitu inovátorov

Podujatie Techsummit chce byť miestom, na ktorom všetci zúčastnení nájdu ak nie odpovede na svoje otázky, tak prinajmenšom produktívne impulzy pre ďalšie úspešné aktivity. „Máme ambíciu kreovať komunitu expertov a lídrov motivovaných umiestniť náš stredoeurópsky región do ligy tých, ktorí spoluurčujú smery technologického vývoja a prispievajú k nim vlastnými inovatívnymi kapacitami,“ uviedol Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizuje.

„Dňom konania tohtoročnej konferencie kladieme základy Open AI & ML platform – čiže postupne prechádzame k inštitucionalizácii jednotlivých tém. Chceme aktivizovať prostredie tohto ekosystému a vytvárať príležitosti pre spoluprácu, biznis a rozvoj,“ informoval D. Čajko.

V rámci vzdelávacieho segmentu  sa môžu účastníci konferencie oboznámiť s prácou medzinárodnej Tech Academy so sídlom v Bratislave. Dodávatelia a vývojári technológií pre smart cities zasa môžu vyhľadať potenciálnych partnerov medzi primátormi a ďalšími zástupcami komunálnej sféry, ktorí sa takisto prihlásili na Techsummit 2019. Vôbec, všetci účastníci sa môžu pri takejto snahe spoľahnúť aj na pomoc konferenčného špecialistu na sprostredkovanie kontaktov – business concierge.

Príležitostí na nadväzovanie neformálnych aj biznisových kontaktov však bude počas konferencie v priestoroch hotela River Park určite veľa – počas občerstvovacích prestávok, na ploche sprievodnej výstavy produkcie startupových a inovatívnych firiem, ako aj počas večerného programu, ktorého atraktívnou súčasťou bude aj svetelno-tanečné predstavenie formácie Vertigo.

Komentáre

Najnovšie