Full-time / / Bratislava alebo vzdialený prístup / podiel na budúcich príjmoch / JavaScript programátor

Spolutvorca a vývojár produktu - online aplikácie

  • potenciálny start-up hľadá do zakladajúceho tímu dvoch „ITčkárov“ pre vytvorenie online systému na evidenciu a správu pracovných úloh fungujúceho na základe novo navrhnutých princípov riadenia úloh (vlastné know-how)
  • je potrebné vytvoriť komplexné online pracovné prostredie podľa funkčnej špecifikácie, nástroje internej komunikácie, systém alertov, databázový modul, správu užívateľov, platobný modul atď.
  • záujemca má byť predovšetkým programátor/developer pre kódovanie, testovanie web frontend + backend, v menšom rozsahu budeme potrebovať riešiť návrh systémovej infraštruktúry a webdesign (UX, UI – aspoň v základnej miere)
  • príležitosť aj pre študentov s dostatočnými vedomosťami a zručnosťami
  • výber platformy podľa vlastných preferencií, po odôvodnení a dohode (z nákladového hľadiska uprednostňované riešenie typu SQL + PHP/JavaScript)
  • spolupráca formou zmluvy o spolupráci na projekte – táto fáza optimálne v trvaní jeden rok (do založenia spoločnosti – podnikateľského subjektu), ďalej spolupráca v rámci založenej spoločnosti (riadiaca zamestnanecká pozícia – technický riaditeľ alebo zamestnanecká pozícia), termín založenia spoločnosti závisí od postupu prác na príprave produktu
  • ponúkame spolu zakladateľskú pozíciu v budúcej firme, budúci podiel na príjmoch spoločnosti po jej založení, vytvorení produktu a jeho uplatnení na trhu, zamestnaneckú pozíciu v budúcej firme, v prípade záujmu je možné získať tiež minoritný podiel na samotnej spoločnosti
  • pre študentov ponúkame možnosť využiť vytvorený kód aj pre záverečné práce súvisiace so štúdiom (po vzájomnej dohode v otázke nezverejňovania samotného kódu)
Mám záujem o túto ponuku